บรมพร บรมธรรม : โดย : สมเด็จพระสังฆราช เชิญชวนจัดพิมพ์ เพื่อแจก เป็นธรรมทาน ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์


129921299312994129951299712996
Advertisements

TRILAKBOOKS กับ บรรยากาศ ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ


S__20938759S__20938758S__20938757S__20938756

ศูนย์หนังสือที่รวบรวม หนังสือพระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎก มากกว่า 2,000 รายการ และจัดส่ง ทั่วประเทศ WWW.TRILAKBOOKS.COM


cam7era-10.jpg

ธรรมนูญชีวิต-ราคา45บาท ธรรมนูญชีวิต (ปกอ่อน) โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)


17439.jpg

ส่งหนังสือ “ธรรมะทรงคุณค่า” ถามตอบปัญหาธรรมะ โดย หลวงปู่มั่น เล่มละ 25 บาท ถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยแล้วครับ


e_1265141S__34037768S__34045954S__34037767

พิมพ์ หนังสือที่ระลึก ในงานฌาปนกิจฯ โดยใช้หนังสือ เรื่อง โพชฌงค์-พุทธวิธีเสริมสร้างสุขภาพ + พร้อมทั้ง บทสวดโพชฌงค์ฯ เล่มละ 19 บาท


16617.jpg

“หนังสือธรรมะทรงคุณค่า” ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) : ถาม พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ : ตอบ


16577.jpg