TRILAKBOOKS กับ บรรยากาศ ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ
ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “วิธีสร้างบุญบารมี” โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท เพื่อทำเป็นหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจฯ และเตรียมดำเนินการจัดส่งต่อไป
จำหน่ายหนังสือธรรมะ,คู่มือมนุษย์ ของหลวงพ่อพุทธทาส, บทสวดมนต์ คาถาพาหุง, พระคาถาชินบัญชร, คู่มืออุบาสกอุบาสิกา, พระไตรปิฎก หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ , จำหน่ายหนังสือ กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ ,หนังสือธรรมะ เบาะรองนั่งสมาธิ พระพุทธรูป ศิลาทราย พระพุทธรูป ปางพระพุทธเจ้าชนะมาร จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย-พร้อมตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มส่งทั่วประเทศ พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน 02-482-7358, 087-696-7771, 085-819-4018,081-424-0781 http://www.trilakbooks.com
ไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน 086-461-8505 www.trilakbooks.com บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน หรือหนังสือเพื่องานอนุสรณ์ ที่ระลึก เนื่องในโอกาศพิเศษต่างๆ เช่น งานวันเกิด งานแต่งงาน งานบำเพ็ญกุศล หนังสือเนื่องในงานฌาปนกิจ งานพระราชทานเพลิงศ
ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน บริการจำหน่ายแผยแพร่หนังสือธรรมะ หนังสือเพื่อสุขภาพ หนังสือนิทาน หนังสือสวดมนต์ หนังสือเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ หนังสือพระไตรปิฎก โทร.02-482-7358,086-461-8505,081-424-0781
จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน www.trilakbooks.com ทำหนังสือที่ระลึก ทำหนังสือวันเกิด งานอนุสรณ์ ทำหนังสือแจกเป็นธรรมทาน ติดต่อที่ 02-482-7358 ,086-461-8505,081-424-0781 ไตรลักษณ์ บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ เป็นหนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสงานต่างๆ เช่น งานวันเกิด งานแต่งงาน งานบวช งานศพ บริการจัดส่งทั่วประเทศ