ขณะนี้ดำเนินการจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย และตู้พระไตรปิฎก ถึงที่วัด ตามที่เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ไว้เรียบร้อยแล้ว


ขณะนี้ดำเนินการจัดส่ … เพิ่มเติม

ตู้พระไตรปิฎกสีขาวทั้งหลัง  ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม // ส.ธรรมภักดี ราคาตู้พระไตรปิฎก 9,900.-


ตู้พระไตรปิฎกสีขาวทั … เพิ่มเติม