ขณะนี้ดำเนินการจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย และตู้พระไตรปิฎก ถึงที่วัด ตามที่เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ไว้เรียบร้อยแล้ว


ขณะนี้ดำเนินการจัดส่ … เพิ่มเติม

ขณะนี้ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ท่านสามารถ ดูรายละเอียด ตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ทุกแบบ ได้ที่ http://www.หนังสือพระไตรปิฎก.com


ขณะนี้ ดำเนินการจัดส … เพิ่มเติม