ตู้พระไตรปิฎกสีขาวทั้งหลัง  ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม // ส.ธรรมภักดี ราคาตู้พระไตรปิฎก 9,900.-


ตู้พระไตรปิฎกสีขาวทั…