หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย45เล่ม(ปกใหม่) #สีเหลือง


หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย45เล่ม(ปกใหม่) #สีเหลือง

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ

ในวาระพิมพ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : จัดส่งทั่วไทย โดย ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ : #จัดพิมพ์จำนวนจำกัด1000ชุด

#LINE : @trilakbooks

สามารถอ่านรายละเอียดหนังสือชุดนี้เพิ่มเติมได้ที่

http://www.trilakbooks.com/product/2003444/พระไตรปิฎกภาษาไทย-ฉบับมหาจุฬาลงกรฯ-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-15000บาท.html?fbclid=IwAR3rI8jmvraZEWig4eO7nGsbsgHfBWo5VBcXtoehIVfne9RQyaqmgMBZVHw

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s