หนังสือ-ดำรงธรรม-ปุจฉาวิสัชนา -โดย-คุณหญิงดำรงธรรมสาร-(ใหญ่วิเศษศิริ)-ราคา-250บาท


หนังสือดำรงธรรม ปุจฉาวิสัชนาธรรม

หนังสือ-ดำรงธรรม-ปุจฉาวิสัชนา

-โดย-คุณหญิงดำรงธรรมสาร-(ใหญ่วิเศษศิริ)-ราคา-250บาท

บรรณาธิการ : Martin Seeger & นริศ จรัสจรรยาวงศ์
พิมพ์ปี 2559

ขนาด  กว้าง 15 ซม. x ยาว 21.5 ซม.
จำนวน 427 หน้า

กระดาษ ถนอมสายตา สีครีม 

ปกแข็งเย็บกี่อย่างดี 

หนังสือดำรงธรรม

ราคาเล่มละ 250 บาท + EMS 80 บาท = 330 บาท

สามารถโทร.สอบถามรายละเอียดอื่นๆได้ที่
086-461-8505, 02-482-7358, 087-696-7771

ช่องทางการติดต่อทาง/สั่งซื้อทาง Line

LINE : @trilakbooks
หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
https://line.me/R/ti/p/%40trilakbooks
— — — — — — —
แผนที่สำหรับเดินทาง Google maps🚙 
https://goo.gl/maps/Bym61zuguLE2

หนังสือ “ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ” ซึ่งประกอบด้วย ชุดปุจฉาวิสัชนา ๕ ชุดอันได้แก่


๑. ปฏิปัตติวิภัชน์

๒. ปฏิปัตติวิภาค

๓. ปฏิปัตตินิเทศ

๔. ปฏิปัตติวิภังค์

๕. ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา

– อัฏฐธรรมปัญหา

– ปฏิปัตตินิเทศ

– ปฏิปัตติวิภาค

– ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา

– ปฏิปัตติวิภังค์

– ปฏิปัตติวิภัชน์

– บทร้อยกรอง

– งานแปลธรรมบท พราหมณวรรค (จาก ธัมมิกการามานุสรณ์)

– บทเสริม “แนะฟังเทศน”

– เชิงอรรถ สำหรับบทความของคุณหญิงใหญ่ทั้งหมด

– คำชี้แจงโดย บรรณาธิการ

– คำบันทึกโดย บรรณาธิการ

หนังสือดำรงธรรม

            หนังสือแนวปุจฉาวิสัชนา บทความภาษาไทยเชิงลึก ไปในแนว
ทางปริยัติในแนวปฎิบัติ เป็นหนังสือที่ทำให้เห็นคุณค่าและความเข้าใจใน
ในหลักธรรมทางธรรมพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์อีกเล่มหนึ่ง

บทโคลง ๔ สุภาพ ของคุณหญิง ตอนจากบ้านออกบวชเป็นชี
จาก   สถานถิ่นทิ้ง  ทั้งผอง
บ้าน   สิไป่คิดป่อง  ปกป้อง
มา     สร้างกุศลสนอง  หนีหน่อย ทุกข์แฮ
วัด     วิเวกวุ่นจ้อง  จักพ้นมลทินฯ
บวช   เรียนเพียรเพื่อพ้น  ภัยมหันต์
ชี       วิตจิตต์ใจหัน  ห่างร้าย
หนี     ภัยเพื่อพรหมจรรย์  จิตต์สงบ สุขเฮย
ทุกข์  โทษโหดหายได้  เพราะด้วยความเพียร

หนังสือดำรงธรรม คุณหญิงดำรงธรรมสาร

คำนิยม

คำนิยม หนังสือปุจฉาวิสัชนาเล่มนี้ เป็นหนึ่งในบทความภาษาไทย

ชิ้นแรกที่อาตมาศึกษาในเชิงลึกเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน อาตมาพบว่าความชัดเจน

และกระชับในนิยามศัพท์ธรรมมะล้วนจับใจมาก หากแต่การเชื่อว่าหนังสือชุดดังกล่าว

เป็นของหลวงปู่มั่นและเจ้าคุณจูมดูจะน่าสงสัย อาตมาอนุโมทนากับมาร์ตินกับคุณนริศ

ที่ค้นพบหลักฐานความเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้ และยินดีที่งานวิชาการชั้นดีเรื่องคุณหญิงใหญ่

คงได้รับความสนใจจากผู้อ่านกลุ่มใหม่

พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

หนังสือดำรงธรรม โดยคุณหญิงดำรงธรรมสาร

คุณหญิงใหญ่เป็นคนที่รู้เรื่องปริยัติในแนวปฏิบัติดีมาก

ท่านสนใจเรื่องปริยัติในแนวปฏิบัติ

แผนที่ที่ท่านรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้เลย โดยอ่านหนังสือของท่าน

แม่ชี ดร. กฤษณา รักษาโฉม อภิธรรมบัณฑิต, บาลีศึกษา 9 ประโยค,

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

คุณหญิงใหญ่ ท่านประสานระหว่าง ปริยัติ คือ

คงามรู้ทางด้านประไตรปิฎกทางศาสนากับทางด้านการปฏิบัติ

อย่างลงตัวมาก และอย่างละเอียดและลึกซึ่งมาก…มาเจองานของคุณหญิงใหญ่

อาจารย์ปลื้มมาก อ่านรวด พออ่านวางไม่ลง

แม่ชีวิมุตติยา (ร.ศ. ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง)

นับเป็นโอกาสอันดีของครอบครัววิเศษศิริที่ Dr. Martin Seeger

และ คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ ได้เข้ามาทำการศึกษาชีวประวัติของคุณย่าทวด

คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ) และรวบรวมนำเสนอผลงานของท่าน

เท่าที่หลงเหลืออยู่เสนอสู่สาธารณชน

โดยได้รับความกรุณาถ่ายทอดเรื่องราวที่ล่วงเลยผ่านมากวา 80

จากคุณปู่ประสพ วิเศษศิริ อย่างครบถ้วน

เป็นเหตุให้เกิดความระลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง

ครอบครัววิเศษศิริ

สารบัญในเล่ม (หัวข้อหลักใหญ่)

ในหนังสือดำรงธรรม

หนังสือ “ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ” ซึ่งประกอบด้วย ชุดปุจฉาวิสัชนา ๕ ชุดอันได้แก่


๑. ปฏิปัตติวิภัชน์
๒. ปฏิปัตติวิภาค
๓. ปฏิปัตตินิเทศ
๔. ปฏิปัตติวิภังค์
๕. ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา

– อัฏฐธรรมปัญหา

– ปฏิปัตตินิเทศ

– ปฏิปัตติวิภาค

– ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา

– ปฏิปัตติวิภังค์

– ปฏิปัตติวิภัชน์

– บทร้อยกรอง

– งานแปลธรรมบท พราหมณวรรค (จาก ธัมมิกการามานุสรณ์)

– บทเสริม “แนะฟังเทศน”

– เชิงอรรถ สำหรับบทความของคุณหญิงใหญ่ทั้งหมด

– คำชี้แจงโดย บรรณาธิการ

– คำบันทึกโดย บรรณาธิการ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s