หนังสือ พุทธปรัชญากับญาณวิทยา


#พุทธปรัชญากับญาณวิทยา

หนังสือชุดนี้จะมีลักษณะเหมือนกันคือเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานว่า สาขานั้นๆ ของปรัชญาว่าด้วยเรื่องอะไร มีนักคิดคนสำคัญได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องหลักๆเหล่านั้นว่าอย่างไร และเสนอต่อไปว่า เหล่านี้ พุทธปรัชญามีความเห็นว่าอย่างไร จบด้วยการอภิปรายเสนอ โดยผู้แต่งหนังสือนี้ว่า ทัศนะของ

พุทธปรัชญาที่ให้ในเรื่องเหล่านั้นมีคุณค่าต่อวงการปรัชญาอย่างไร และต่อมนุษยชาติ ในแง่การนำไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างไร

อ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมที่

http://www.trilakbooks.com/product/1976843/พุทธปรัชญากับญาณวิทยา-ราคา240บาท-โดยสมภาร-พรมทา.html

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s