สถานที่เผยแพร่พระไตรปิฎกที่ครบวงจรมากที่สุดบริการจัดส่งทั่วประเทศเร็วที่สุด


สถานที่เผยแพร่พระไตรปิฎกที่ครบวงจรมากที่สุดบริการจัดส่งทั่วประเทศเร็วที่สุด โดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ www.trilakbooks.com สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และศึกษารายละเอียด แบบเต็ม ได้ที่ www.trilakbooks.com หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 086-461-8505, 02-482-7358, 087-696-7771

 

รูปภาพรูปภาพ

** บริการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ **บริการพร้อมส่ง ถึงวัด บ้าน หรือที่หมาย..ตามความต้องการสะดวกและรวดเร็วด้วย กลุ่มบริษัทขนส่ง ชั้นแนวหน้าของประเทศ087-696-7771, 085-819-4018, 086-461-8505, 02-482-7358……………………………………………………………………………………….

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา ‘ไตรลักษณ์’ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะ

โดยบริการจัดส่งหนังสือธรรมะ แบบไม่จำกัดจำนวน เพื่อให้ลูกสามารถเลือกซื้อหนังสือธรรมะได้อย่างสะดวกสบาย กรณีการซื้อหนังสือธรรมะในปริมาณ 100 เล่มขึ้นไป

ทางศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ใช้เกณฑ์อัตราส่วนลด% หนังสืออยู่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน

สามารถโทรสอบถามรายชื่อหนังสือ และ เช็คจำนวนหนังสือที่ต้องการได้ที่ 086-461-8505, 087-696-7771, 085-819-4018, 081-424-0781, 02-482-7358

พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ไทย) จำนวน 45เล่ม ราคา 15,000 บาท

พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (ไทยพร้อมอรรถกถา) จำนวน 91เล่ม ราคา 25,000 บาท

พระไตรปิฎก โดยมหาเถระสมาคม (ไทย) จำนวน 45 เล่ม ราคา 15,000 บาท

พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (บาลี) จำนวน 45เล่ม ราคา 9,500 บาท

พระไตรปิฎก ส.ธรรมภักดี (ไทยพร้อมอรรถกถา) จำนวน 100 เล่ม ราคา 22,000 บาท

พระไตรปิฎก โดยมหาเถระสมาคม (บาลี) จำนวน 45 เล่ม ราคา 15,000 บาท

ป้ายทองเหลือง บรรจุรายชื่อ ผู้ร่วมสร้างตู้พระไตรปิฎก ป้ายอลูมิเนียม บรรจุรายชื่อ ผู้ร่วมสร้างตู้พระไตรปิฎก
ราคาตู้พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ไทย) 45เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 8,500.-บาท

ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท

ราคาตู้พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (ไทยพร้อมอรรถกถา) 91เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 12,500.-บาท

ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 12,500.-บาท

ราคาตู้พระไตรปิฎก โดยมหาเถระสมาคม (ไทย) 45 เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 8500.-บาท

ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท

ราคาตู้พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (บาลี) 45เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 8500.-บาท

ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท

ราคาตู้พระไตรปิฎก ทรงป้าน หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 9900.-บาท(ใหม่)

ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท

ราคาตู้พระไตรปิฎก โดยมหาเถระสมาคม (บาลี) 45 เล่ม ไม้สักแท้ ราคา- 8500.-บาท

ลวดลายทอง ไม้เนื้อแข็ง ราคา- 8,500.-บาท

 

 

 

 

 

** บริการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ **บริการพร้อมส่ง ถึงวัด บ้าน หรือที่หมาย..ตามความต้องการสะดวกและรวดเร็วด้วย กลุ่มบริษัทขนส่ง ชั้นแนวหน้าของประเทศ087-696-7771, 085-819-4018, 086-461-8505, 02-482-7358

พระไตรปิฎก ฉบับกระเป๋า ราคา ชุดละ 3,500 บาท เป็นการสรุปย่อเนื้อหาในพระไตรปิฎก ๓ สูตร คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก  ที่มีทั้งหมด ๔๕ เล่ม เป็นแบับกระเป๋า มีด้วยกันทั้งหมด ๔๐ เล่ม รูปเล่มที่มีขนาดกระทัดรัด พกพาง่าย สามารถนำไปอ่านศึกษาได้ทุกที่ เนื้อหาภายในเล่ม สรุปย่อจากเนื้อหาไว้อย่างเต็มเปี่ยมเมื่ออ่านแล้วสามารถเป็นแนวทาง ให้ศึกษาเนื้อหาภายในแต่ละเรื่องอย่างถูกต้อง

รูปแบบและหนังสือพระไตรปิฎกแบบต่างๆ อาทิ หนังสือพระไตรปิฎกแบบ 45 เล่มของมจร หนังสือพระไตรปิฎกแบบ 91 เล่มของ มมร และ แบบชุดพระไตรปิฎกแบบอื่นๆ  ที่ใช้เผยแพร่ ณ ปัจจุบัน พร้อม ทั้ง ตู้พระไตรปิฎก ที่ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ เผยแพร่อยู่ ณ ปัจจุบันนี้
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน โดย ท่านสุชีพ ปุญญานุภาพ เดิม ย่อจากพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม ขนาด : 19x26CM จำนวน : 820 หน้า วัสดุ : กระดาษถนอมสายตา สีครีม ปั๊มทอง (ปกแข็ง สันโค้งเย็บกี่อย่างดี) ( โดย. มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์) ราคาเล่มละ 500 บาท

พระไตรปิฎกแก่นธรรม

ฉบับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่ และชาวพุทธทั่วไป โดย-แสง  จันทร์งาม,วศิ  นอินทสระ,อุทัย บุญยืน ขนาด 15.1*21.6 CM พร้อมกล่องกระดาษแข็ง หุ้มหนังสือ อย่างดี จำนวน 1038 หน้า เป็นงานถอดความและเลือกสรรเนื้อหาแห่งพระไตรปิฎกฉบับบาลี นำมาเรียบเรียงให้อ่านเข้าใจง่ายสำหรับชาวบ้านทั่วไป มีเนื้อหาครอบคลุมพระไตรปิฎกฉบับใหญ่ชนิดที่อ่านแล้วจะเข้าใจแนวพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลักใหญ่ๆ ด้วยตนเองและเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เกิดศรัทธาที่จะศึกษาพระไตรปิฎกยิ่งๆขึ้นไป

พระไตรปิฎกฉบับที่ทำให้อ่านง่ายแล้ว ฉบับนี้นี้เป็นสุตตันตปิฎก ส่วนที่เป็นทีฆนิกายทั้งหมด และส่วนที่เป็น มัชฌิมนิกาย ๒ ส่วนใน ๓ ส่วนที่ใช้คำว่า “ฉบับที่ทำให้ง่ายแล้ว” นั้น เป็นการนำข้อความในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ใช้ภาษาร่วมสมัย เป็นการย่อความเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นพระไตรปิฎกฉบับแปลของสำนักต่างๆ ยังอ่านยากอยู่มากสำหรับผู้ใหม่ต่อสำนวนภาษาบาลี เพราะท่านแปลตามตัวอักษรภาษาบาลีทุกประโยค เพื่อรักษาพยัญชนะไว้ให้ได้เท่าเดิมตามพระไตรปิฎกภาษาบาลี

**แนะนำ** หมวดหนังสือธรรมะกลุ่ม คัดลอก คัดย่อ สรุปความ จากหนังสือพระไตรปิฎก

นรกสวรรค์ในพระไตรปิฎก   ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก    นิทานธรรมในพระไตรปิฎก

มหาสติปัฏฐานสูตร (พระสูตรจากพระไตรปิฎก    คำบรรยายในพระไตรปิฎก    พระไตรปิฎกฉบับพิเศษ

พระวินัย 227 พุทธบัญญัติจากพระไตรปิฎก

บริการจัดส่งหนังสือธรรมะทั่วประเทศและต่างประเทศโดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกไตรลักษณ์086-461-8505

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s