บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทาน


🌸 พร หมายถึง สิ่งประเสริฐ เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา

และการที่จะเกิดพรนั้นต้องมาจากผลของกุศลกรรมที่ตนเองได้

กระทำไว้ ผู้ปรารถนาพรจึงต้องกระทำกุศลกรรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้น อันจัก

นำมาซึ่งความสุข คือความสบายกาย สบายใจ

🌸 พุทธศาสนาได้นิยามความสุขเอาไว้ว่า หมายถึงการดำรงชีวิตที่ดี

หรือชีวิตที่มีความเจริญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างแสวงหาเพื่อให้ได้พบกับเสรีภาพและการหลุดพ้นจากความเป็นทุกทั้งปวง อันจะเกิดมีขึ้นมาได้ก็ด้วยการนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาประพฤติปฏิบัติ เพื่อเอาชนะตัณหาทุกรูปแบบ อันนำมาซึ่งความสุขที่มั่นคงถาวรแก่ตน

🌸 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปรินายก พระผู้ทรงพระเมตตาต่อทุกชีวิตได้นำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแพร่ ด้วยปรารถนาให้พุทธศาสนิกชนได้พบกับความสุขที่มั่นคงถาวร ปราศจากทุกข์ทั้งปวงในที่สุด

— — — — — — — — — — — — —

สามารถพิมพ์ข้อความ//ชื่อผู้จัดพิมพ์ ขาวดำ ฟรี 1 หน้า

บริการจัดพิมพ์งานหนังสือ ที่ระลึก เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

ใช้เวลาจัดพิมพ์รวดเร็วสุด

ไม่เกิน 1-3 วัน บริการจัดส่งทั่วประเทศ สะดวกส่งเร็ว ด้วยบริษัทขนส่งทั่วประเทศ

— — — — — — — — — — — — —

👨🏻‍💻สามารถอ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมที่

http://www.trilakbooks.com/product/1271902/บรมพรบรมธรรม-สมเด็จพระสังฆราช-ราคา25บาท.htmlหาสังฆปริณายก.html

👱🏻‍♂️สามารถโทรสอบถามการจัดพิมพ์และส่งได้ที่เบอร์

086-4618505 หรือ 087-6967771

📱LINE : trilak_uli

Advertisements

จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย


หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย จำนวน 45 เล่ม ม.จ.ร.

ราคามูนิธิของมหาจุฬาลงกรณฯ 15,000,-

🚛 จัดดำเนินการจัดส่งทั่วไทย โดย

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ฯ ที่เป็นผู้เผยแพร่สื่อธรรมะศึกษา มาอย่างยาวนาน

สามารถเข้าตรวจเช็ครายละเอียดตู้และหนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิ รูปแบบต่างๆได้ภายในเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือแห่งนี้ที่ 🖥

http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com

📱โทร.สอบถามการจัดส่งทั่วประเทศ

086-461-8505, 02-482-7358, 087-696-7771

👨🏻‍💻 LINE : trilak_uli

— — — — — — —

แผนที่สำหรับเดินทาง 🚙 มาด้วยตนเอง ที่

https://goo.gl/maps/Bym61zuguLE2

#จำหน่ายพระไตรปิฎก

#จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก

#หนังสือพระไตรปิฎก

หนังสือธรรมะเรื่องวิธีสร้างบุญบารมีราคาเล่มละ 19 บาท


🙏🏻หนังสือธรรมะสำหรับปีใหม่ วิธีสร้างบุญบารมี

โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท

แทรกข้อความ ที่ระลึก หรือ รายชื่อผู้พิมพ์ 1 หน้า ฟรี

เมื่อสั่งพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป👱🏻‍♂️

— — — — — — — — — — — — —

สร้างสมบุญใหญ่ ช่วยให้ชีวิตพบสุข การทำบุญในพระพุทธศาสนาแม้จะมีมากมาย

แต่ก็รวมลงในหลักใหญ่ 3 ประการ ซึ่งจะส่งผลให้ท่านผู้ปฏิบัติได้รับความสุขตามลำดับชั้น คือ

-ทาน การให้ผู้ใดปฏิบัติเป็นประจำ ทำให้เป็นที่รักของคนอื่นในชาตินี้เมื่อชิ้นชีวีก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ

กลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่เป็นผู้ยากไร้ขัดสน

-ศีล การรักษาความประพฤติทางกาย-วาจา ของตนให้เป็นปกตินั้น ท่านผู้ปฏิบัติเป็นประจำ

ทำให้เป็นผู้ไม่มีเวรภัยกับใคร เมื่อถึงคราสิ้นใจก็จะไปเกิดในสวรรค์ ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติใหม่

ก็จะทำให้มีอายุยืนนาน

-ภาวนา การฝึกอบรมจิตตนให้เป็นสมาธิจนรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลาย ผู้ใดปฏิบัติเป็นประจำ

ทำให้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มีสติปัญญาในการแก้ไขสรรพปัญหา เมื่อถึงคราสิ้นใจก็จะไปเกิดภพภูมิที่ดี

ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัติไว้ ทั้งเป็นปัจจัยนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่กระแสมรรคผลนิพพานได้

— — — — — — — — — — — — —

👨🏻‍💻สามารถอ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมที่

http://www.trilakbooks.com/product/314446/วิธีสร้างบุญบารมี–ผู้แต่ง—-สมเด็จพระญาณสังวร-สมเด็จพระสังฆราช-สกลมหาสังฆปริณายก.html

👱🏻‍♂️สามารถโทรสอบถามการจัดพิมพ์และส่งได้ที่เบอร์

086-4618505 หรือ 087-6967771

📱LINE : trilak_uli

จัดส่งชุดพระไตรปิฎกถึงวัดเรียบร้อยแล้วครับ


ดำเนินการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิถึงวัดเรียบร้อยแล้วครับ

🚛 จัดดำเนินการจัดส่งทั่วไทย โดย

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ฯ ที่เป็นผู้เผยแพร่สื่อธรรมะศึกษา มาอย่างยาวนาน

สามารถเข้าตรวจเช็ครายละเอียดตู้และหนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิ รูปแบบต่างๆได้ภายในเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือแห่งนี้ที่ 🖥

http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com

📱โทร.สอบถามการจัดส่งทั่วประเทศ

086-461-8505, 02-482-7358, 087-696-7771

👨🏻‍💻 LINE : trilak_uli

— — — — — — —

แผนที่สำหรับเดินทาง 🚙 มาด้วยตนเอง ที่

https://goo.gl/maps/Bym61zuguLE2

#จำหน่ายพระไตรปิฎก

#จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก

#หนังสือพระไตรปิฎก

อนุโมทนาบุญผู้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน


👨🏻‍💻อนุโมทนาบุญ – ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเล่มน้อย

“ทำอย่างไรจะหายโกรธ” ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน เล่มละ 20.-

เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป

— — — — — — — — — — — — —

👨🏻‍💻สามารถอ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมที่

http://www.trilakbooks.com/product/198679/ทำอย่างไรจะหายโกรธ.html

👱🏻‍♂️สามารถโทรสอบถามการจัดพิมพ์และส่งได้ที่เบอร์086-4618505 หรือ 087-6967771

📱LINE : trilak_uli

อนุโมทนาบุญแด่ผู้จัดพิมพ์และถวายชุดพระไตรปิฎก


👏🏻กราบอนุโมทนาบุญ คณะเจ้าภาพผู้ร่วมถวายตู้และหนังสือพระไตรปิฎก แด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อสืบสานองค์ความรู้แห่งพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องสืบไป

🙏🏻 ศูนย์รวมตู้พระไตรปิฎก และศูนย์จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิทั่วไทย🌸

🚛 จัดดำเนินการจัดส่งทั่วไทย โดย

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ฯ ที่เป็นผู้เผยแพร่สื่อธรรมะศึกษา มาอย่างยาวนาน

สามารถเข้าตรวจเช็ครายละเอียดตู้และหนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิ รูปแบบต่างๆได้ภายในเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือแห่งนี้ที่ 🖥

http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com

📱โทร.สอบถามการจัดส่งทั่วประเทศ

086-461-8505, 02-482-7358, 087-696-7771

👨🏻‍💻 LINE : trilak_uli

— — — — — — —

แผนที่สำหรับเดินทาง 🚙 มาด้วยตนเอง ที่

https://goo.gl/maps/Bym61zuguLE2

#จำหน่ายพระไตรปิฎก

#จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก

#หนังสือพระไตรปิฎก

หนังสือธรรมะออกใหม่ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน 20 บาท


👨🏻‍💻ประชาสัมพันธ์ : หนังสือพิมพ์ใหม่ “วาสนาสร้างเองได้”

ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน 20.-

ปกอ่อน เคลือบ UV เงาอย่างดี เหมาะเป็นหนังสือธรรมทาน

สามารถแทรกชื่อผู้ร่วมพิมพ์ หรือข้อความอื่นๆ 1 หน้าฟรี

— — — — — — — — — — — — —

👨🏻‍💻สามารถอ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมที่

http://www.trilakbooks.com/product/232889/วาสนาสร้างเองได้.html

👱🏻‍♂️สามารถโทรสอบถามการจัดพิมพ์และส่งได้ที่เบอร์

086-4618505 หรือ 087-6967771

📱LINE : trilak_uli