นับเป็นบุญ ที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้ที่มีโอกาส เป็นสะพานบุญ ในการนำส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก


นับเป็นบุญ ที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ได้ที่มีโอกาส เป็นสะพานบุญ ในการนำส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก

ไม้สักแท้ทั้งหลัง พร้อมทั้ง พระไตรปิฎก ฉบับ 91 เล่ม ภาษาไทย

แปล พร้อมอรรถกถา ที่ได้จัดส่ง

ให้ ‪#‎ผู้สั่งพิมพ์พระไตรปิฎก‬ และ ตู้พระไตรปิฎก

ก่อนที่คณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายพระไตรปิฎก

ที่วัดปัญญานันทารามแห่งนี้ต่อไป

… … … … … … … … … … … … … … …

ท่านสามารถ ดูรายละเอียด ตู้ และ ‪#‎หนังสือพระไตรปิฎก‬ แบบต่างๆ

ได้ที่ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก และหนังสือพระพุทธศาสนาได้

เวปไซด์ : http://www.หนังสือพระไตรปิฎก.com

3505.jpg3502.jpg

 

 

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก


ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์
 
เตรียมจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก
ในราคามูลนิธิ ทั่วประเทศแล้ว
 
ท่านสามารถ ดูรายเอียด ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎกแบบต่างๆได้ที่
 
3475347727824

ขณะนี้ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ท่านสามารถ ดูรายละเอียด ตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ทุกแบบ ได้ที่ http://www.หนังสือพระไตรปิฎก.com


ขณะนี้ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง
 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ท่านสามารถ ดูรายละเอียด ตู้พระไตรปิฎก
 
และหนังสือพระไตรปิฎก ทุกแบบ ได้ที่
 
338033813385273073386

หนังสือจัดพิมพ์ใหม่ : ปกเงา และทรงคุณค่า บรมพร บรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราช


โปรโมท-บรมพรบรมธรรม.jpg

 

หนังสือจัดพิมพ์ใหม่ : ปกเงา และทรงคุณค่า

บรมพร บรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราช

ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท จัดพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป

สามารถ แทรกข้อความขาวดำ ฟรี 1 หน้า + จัดส่งทั่วประเทศ

จัดพิมพ์ และส่ง โดย ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก และหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

โทร 02-482-7358, 086-461-8505

… … … … … … … … …

ท่านสามารถ ดูรายละเอียดหนังสือเล่มนี้ เพิ่มเติมที่

http://www.trilakbooks.com/product/1271902/บรมพรบรมธรรม-สมเด็จพระสังฆราช-ราคา25บาท.htmlหาสังฆปริณายก.html

 

โปรโมท-บรมพรบรมธรรม.jpg

รายงานการ จัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย โดย ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธาสนาไตรลักษณ์


ขณะนี้ ศูนย์จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ไตรลักษณ์
 
ดำเนินการจัดทำรายชื่อ ผู้ร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎก
 
ทั้ง 2 ชุด คือ ชุดของ 45 เล่มภาษาไทย และแบบ 91 เล่ม ภาษาไทยพร้อมอรรถกถมแปล (ขยายความ)
 
 
สำหรับท่านที่ สนใจ รายละเอียดหนังสือ …
 
หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่มไทย
ของมหาจุฬาลงกรณฯ สามารถ ดูรายละเอียดรายชื่อ แต่ละเล่มที่
 
… … … … … … … … … …
 
หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย พร้อมอรรถกถมแปล 91 เล่ม
ของมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่
 
http://www.trilakbooks.com/articles/41940482/รายชื่อหนังสือ..พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล91เล่ม.html
 
… … … … … … … … … …
 
หรือ สามารถ ดูตัวอย่างตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ ได้ที่
 
26739267372674026738267332673426732

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกฯ กำลังดำเนินการจัดทำ หนังสือ ที่ระลึก เพื่อแจกในงานบำเพ็ญบุญ หนังสือสวดมนต์ แปลไทย คู่มืออุบาสก อุบาสิกา 30 บาท และจักดำเนินการจัดส่งต่อไป


ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกฯ กำลังดำเนินการจัดทำ
 
หนังสือ ที่ระลึก เพื่อแจกในงานบำเพ็ญบุญ
 
 
และจักดำเนินการจัดส่งต่อไป
 
……………………………………………………
 
โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะเล่มนี้
 
สั่ง 100 เล่มขึ้นไป /ราคาเล่มละ 30 บาท + แทรกข้อความ 1 หน้า : จัดส่ง ฟรี ทั่วประเทศ
 
………………………………………………….
 
ท่านสามารถ อ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้ ได้ที่
 
 
หรือ โทรสั่งพิมพ์ ที่ 02-482-7358, 086-461-8505
p_1508214-3e_1049443-5S__21970946S__21970948S__21970949S__21970950

ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก ใช้หนังสือ บรมพรบรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท ทำส่วนแทรก ข้อความฟรี


ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก

ใช้หนังสือ บรมพรบรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ

ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท

ทำส่วนแทรก ข้อความฟรี

… … … … … … … … … …

รายละเอียดหนังสือเล่มนี้ ที่

http://www.trilakbooks.com/product/1271902/บรมพรบรมธรรม-สมเด็จพระสังฆราช-ราคา25บาท.htmlหาสังฆปริณายก.html

 

p_127190224723247202472124722