ที่ จัดพิมพ์หนังสือ “วิธีสร้างบุญบารมี” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท


อนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ ที่ จัดพิมพ์หนังสือ “วิธีสร้างบุญบารมี”
 
ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท
 
“ศูนย์หนังสือ” จัดพิมพ์แทรกข้อความให้ฟรี 1 หน้าพร้อมส่ง วันนี้ครับ
 
 
ท่านสามารถ อ่านรายละเอียดหนังสือ “วิธีสร้างบุญบารมี เล่มนี้ได้ที่”
 
4314343144p_314446-13

ส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ไปถึงวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาทำ


ขณะนี้ได้นำส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ไปถึงวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาทำ เรียบร้อยแล้วครับ
 
ท่านสามารถ ดูตัวอย่างตู้และหนังสือพระไตรปิฎกได้ที่
 
3133fb_img_1467620757725.jpg31353136313720160709_095621

ลูกค้ามาซื้อตู้พระไตรปิฎกไม้สัก


กราบขอบพระคุณคุณพี่ลูกค้าที่มา เลือก ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักทั้งหลังแบบ 3 บาน เดินทางขับรถ มารับถึงที่ศูนย์ฯไตรลักษณ์
 
รายละเอียดตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก 3 บานหลังนี้ ที่
 
 
 13620927_1124824094244986_2145888096547770669_n82901

ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกทั่วประเทศไทย


ศูนย์จัดจำหน่ายและดำเนินการจัดส่งตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศไทยดำเนินการจัดส่งโดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันได้ดำเนินการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิทั้งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและของมหามงกุฏราชวิทยาลัยโดยบริษัทขนส่งทั่วประเทศดำเนินการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกถึงที่หมายปลายทางไม่ว่าจะเป็นที่วัดสถานศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการหรือบ้านพัก ก็สามารถดำเนินการจัดส่งได้ถึงที่หมายปลายทาง ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตู้พระไตรปิฎกและหนังสือพระไตรปิฎกรูปแบบต่างๆได้ที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02 482 7358 หรือ 087 696 7771 และ 086 461 8505 ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 17.00 น ท่านสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดตู้ได้เข้าสู่พระไตรปิฎกผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.trilakbooks.com 

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักลายไม้น้ำตาล,ประดับลวดลายทองติดกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม


ตู้พระไตรปิฎกไม้สักลายไม้น้ำตาล,ประดับลวดลายทองติดกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หรือ100เล่ม(ส.ธรรมภักดี)
บริการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ
 
รายละเอียดภาพเพิ่มเติมที่
 

ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ราคา 14500 บาท


ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังประดับลวดลายทองสวยงามบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม
 
รายละเอียดภาพเพิ่มเติมที่
 
ตู้14500.jpg