จัดส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ที่วัดสันติธาราวาส บางละมุง


ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ อนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้ ร่วมถวาย หนังสือและตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ที่วัดสันติธาราวาส บางละมุง จังหวัดชลบุรี

และกราบขอบพระคุณ ที่ท่านได้ สนับสนุนและไว้วางใจให้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกในครั้งนี้

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดตู้และหนังสือพระไตรปิฎกแบบต่างๆได้ที่ http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com13256004_670463186444339_1700287178928728930_n (1)13233061_670463419777649_8672670796762982795_n13267894_670463386444319_1597032544534312373_n13239417_670463369777654_350381156057744922_n13239235_670463319777659_7544756388961515318_n13238901_670463293110995_6981812239212213415_n13256288_670463259777665_9153300298162186973_n13256004_670463186444339_1700287178928728930_n

ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ขอขอบพระคุณ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ที่ได้สั่งพิมพ์ หนังสือบรมพร บรมธรรม พระนิพนธ์โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ


ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ขอขอบพระคุณ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม
ที่ได้สั่งพิมพ์ หนังสือบรมพร บรมธรรม พระนิพนธ์โดย
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ทำ หนังสือที่ระลึกเอาไว้ ที่ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์
รายละเอียดหนังสือ บรมพร บรมธรรม ราคาต้นทุน
โรงพิมพ์ธรรมทาน ที่ :
657p_1271902-2

ศูนย์ไตรลักษณ์ จัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่มภาษาไทย ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิ 25000 บาท


ศูนย์ไตรลักษณ์ จัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่มภาษาไทย
 
ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิ 25000 บาท
 
จัดส่ง ถึงบ้านลูกค้า ( นนทบุรี ) เรียบร้อยแล้วครับ
 
กราบอนุโมทนาบุญแด่ลูกค้า ผู้ศึกษา พระไตรปิฎก ด้วยครับ
 
… … … … … … … …
 
สำหรับท่าน ที่สนใจ ศึกษาข้อมูลหนังสือชุดนี้เพิ่มเติม สามารถ ดูได้ที่
 
91-25000-1-6630631633634

นับเป็นบุญ ที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้ที่มีโอกาส เป็นสะพานบุญ ในการนำส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก


นับเป็นบุญ ที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ได้ที่มีโอกาส เป็นสะพานบุญ ในการนำส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก

ไม้สักแท้ทั้งหลัง พร้อมทั้ง พระไตรปิฎก ฉบับ 91 เล่ม ภาษาไทย

แปล พร้อมอรรถกถา ที่ได้จัดส่ง

ให้ ‪#‎ผู้สั่งพิมพ์พระไตรปิฎก‬ และ ตู้พระไตรปิฎก

ก่อนที่คณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายพระไตรปิฎก

ที่วัดปัญญานันทารามแห่งนี้ต่อไป

… … … … … … … … … … … … … … …

ท่านสามารถ ดูรายละเอียด ตู้ และ ‪#‎หนังสือพระไตรปิฎก‬ แบบต่างๆ

ได้ที่ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก และหนังสือพระพุทธศาสนาได้

เวปไซด์ : http://www.หนังสือพระไตรปิฎก.com

3505.jpg3502.jpg

 

 

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก


ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์
 
เตรียมจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก
ในราคามูลนิธิ ทั่วประเทศแล้ว
 
ท่านสามารถ ดูรายเอียด ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎกแบบต่างๆได้ที่
 
3475347727824

ขณะนี้ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ท่านสามารถ ดูรายละเอียด ตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ทุกแบบ ได้ที่ http://www.หนังสือพระไตรปิฎก.com


ขณะนี้ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง
 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ท่านสามารถ ดูรายละเอียด ตู้พระไตรปิฎก
 
และหนังสือพระไตรปิฎก ทุกแบบ ได้ที่
 
338033813385273073386

หนังสือจัดพิมพ์ใหม่ : ปกเงา และทรงคุณค่า บรมพร บรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราช


โปรโมท-บรมพรบรมธรรม.jpg

 

หนังสือจัดพิมพ์ใหม่ : ปกเงา และทรงคุณค่า

บรมพร บรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราช

ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท จัดพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป

สามารถ แทรกข้อความขาวดำ ฟรี 1 หน้า + จัดส่งทั่วประเทศ

จัดพิมพ์ และส่ง โดย ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก และหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

โทร 02-482-7358, 086-461-8505

… … … … … … … … …

ท่านสามารถ ดูรายละเอียดหนังสือเล่มนี้ เพิ่มเติมที่

http://www.trilakbooks.com/product/1271902/บรมพรบรมธรรม-สมเด็จพระสังฆราช-ราคา25บาท.htmlหาสังฆปริณายก.html

 

โปรโมท-บรมพรบรมธรรม.jpg