ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก แบบไม้สัก ทั้งหลัง พร้อมประดับลวดลายทองงานบรรจงประณีต ปิดกระจกสี นับ หลายร้อยชิ้น ให้เป็นงานที่สุดทรงค่าที่สุด


19000-5-21844818444184421844918447184431844618441

ขณะนี้ พระอาจารย์ มาตรวจต้นฉบับงานพิมพ์ หนังสือใหม่ที่สั่งพิมพ์ทั้งเล่ม โดย พิมพ์หนังสือพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ ของเจ้าภาพ เพื่อนำแจกเป็นธรรมทานต่อไป


อรุณ์สวัสดิ์ – TRILAKBOOKS
 
ขณะนี้ พระอาจารย์ มาตรวจต้นฉบับงานพิมพ์ หนังสือใหม่ที่สั่งพิมพ์ทั้งเล่ม
 
โดย พิมพ์หนังสือพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ ของเจ้าภาพ
 
เพื่อนำแจกเป็นธรรมทานต่อไป
 
ท่านสามารถ ดูรายการหนังสือธรรมะ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์จัดพิมพ์หนังสือธรรมะแห่งนี้ได้ที่
 
184231842418425

พิมพ์หนังสือธรรมะ เล่มละ 19 บาท เรื่องวิธีสร้างบุญบารมี


เรื่อง-“วิธีสร้างบุญบารมี”-เล่มละ 19 บาท
 
ขณะนี้ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์
 
รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ
 
โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า
 
“วิธีสร้างบุญบารมี” -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท
 
สามารถ อ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้ได้ที่
 

13479134821348113480

กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ ธรรมะ เรื่อง ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน เล่มละ 15 บาท และเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป


ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์

รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ ธรรมะ เรื่อง ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก

โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ

ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน เล่มละ 15 บาท และเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป

ท่านสามารถ อ่านรายละเอียด หนังสือธรรมะ ทรงคุณค่าเล่มนี้ หรือติดต่อเพื่อสั่งพิมพ์หนังสือธรรมะเล่มนี้ได้ที่

 

http://www.trilakbooks.com/product/1248228/ปราชญ์กล่าวว่า-ชีวิตนี้น้อยนัก-สมเด็จพระญาณสังวรฯ.html

 

1317113173131701317413172

ดำเนินการ จัดพิมพ์ ส่วนแทรกข้อความของผู้ประสงฆ์แทรกข้อความ บันทึกลงในหนังสือ บรมพรบรมธรรม ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 25 บาท


อนุโมทนาบุญ – ในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์ ส่วนแทรกข้อความของผู้ประสงฆ์แทรกข้อความ

บันทึกลงในหนังสือ บรมพรบรมธรรม ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 25 บาท

และเตรียมดำเนินการจัดส่งหนังสือธรรมะทรงคุณค่าเล่มนี้ต่อไป

 

ท่านสามารถ ดูรายละเอียดหนังสือ บรมพรบรมธรรม เล่มนี้ได้ที่

http://www.trilakbooks.com/product/1271902/บรมพรบรมธรรม-สมเด็จพระสังฆราช-ราคา25บาท.htmlหาสังฆปริณายก.html

 

1306413061130621306313065

เตรียมจัดส่งตู้พระไตรปิฎกแบบปลอดภัย


ตู้พระไตรปิฎก ของศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกไตรลักษณ์

ที่ตอกลังกันกระแทก ทุกหลัง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือน ระหว่างตู้กัน

กำลังดำเนินการจัดส่ง ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วครับ

 

ท่านสามารถ ดูรายละเอียดตู้พระไตรปิฎกแบบต่างๆ ได้ที่

 

WWW.TRILAKBOOKS.COM

12656082_1030631730330890_1576087299_o12656546_1030631703664226_1946204450_o

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลัง ดำเนินการ ห่อตู้ และเตรียมจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง ราคาตู้พระไตรปิฎก 8500 บาท


ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลัง ดำเนินการ ห่อตู้ และเตรียมจัดส่ง

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง ราคาตู้พระไตรปิฎก 8500 บาท

สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก ของ มหาจุฬาลงกรณฯ 45 เล่มภาษาไทย ราคา 15000 บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

 

เพื่อดำเนินการจัดส่งขึ้นบริษัทขนส่ง เรียบร้อยแล้วครับ

 

ท่านสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com/TOO-PRA-TAI-TEAK-45-8500.html

 

58918266182651826218264